top of page
אבחון.png

אבחון תזונת בלוטת התריס

כיצד מתבצע האבחון ?*

שולחים בדוא"ל או בווצאפ מידע ו/או גישה לרקע הרפואי, כולל נתונים רפואיים, סביבתיים ותזונתיים וכל מידע קיים ורלוונטי שיתבקש. ניתן גם לפנות ישירות לד"ר יניב כאן.

משלימים מידע חיוני ובמידת הצורך מקבלים בקשת הפנייה (שאינה כּרוכה בתוספת תשלום) למרפאה המטפלת לצורך בדיקות נוספות ומוּרחבוֹת וכן היבטים נוספים.

מקבלים את תוצאות האבחון ומגלים האם וכיצד התזונה קשורה לבלוטת התריס כדי להחליט באופן מושכל האם וכיצד להתקדם לתכנית תזונתית אישית לבלוטת התריס.

1

2

3

לתאום
אבחון

* לפרטים מורחבים על שלבי האבחון לחצו כאן.

אובייקטיביות - תוצאות אובייקטיביות לקבלת תמונה כוללת אודות מרכיבי התזונה המשפיעים על בלוטת התריס.

הערכה טיפולית - מסקנת האבחון מאפשרת החלטה משותפת בדבר התחלת ייעוץ או טיפול יעיל ומותאם אישית.

תוצאות מיידיות - הערכת האבחון נמסרת מיד עם סיומו (בכפוף להסדרת התשלום) והיא פשוטה וברורה.

תוקף מיקצועי - כלי מיקצועי ומהימן על סמך ניסיון טיפולי ומחקרי מוכח, מועדף ונוח לשימוש.

מיקוד - האבחון מקצר את משך הבירור ומאפשר טיפול הממוקד בממצאים.

תיעוד - סיכום האבחון נשלח בדוא"ל/ווצאפ וניתן לשמירה בקלות.

אבחון תזונת בלוטת בלוטת התריס - מה יוצא לנו מזה ?

בלי בדיקות פולשניות וללא צורך בהגעה פיסית

בקיצור, זה קל! ב- 3 שלבים פשוטים:

magnifier.png

מגלים

מקבלים שיחת הסבר וסיכום כתוב על הקשר בין התזונה (ולעיתים גם הסביבה) לבלוטה והאם ואילו ויטמינים ומינרלים (לעיתים גם מזהמים והרגלי תזונה אחרים) רלוונטיים.

ג

discover-removebg-preview.png
משלימים
מספקים מידע נוסף - מהבית או מהנייד. במידת הצורך מבצעים בדיקות נוספות ו/או מוּרחבוֹת.

ב

sharing-removebg-preview.png
משתפים
מציגים נתונים רפואיים, סביבתיים ותזונתיים (גם היסטוריים אם ניתן)

א

לתאום
אבחון
bottom of page