top of page

מהי בלוטת התריס?

בלוטת התריס

 

פּפּיון" חשוב בצוואר"

בלוטת התריס נמצאת בקדמת הצוואר וצורתה כפּפּיון או פרפר. משקלה הממוצע של הבלוטה הינו כ- 20 גרם והיא נעה מעלה ומטה בעת בליעה. שלושה הורמונים חשובים לגוף מיוצרים בבלוטה. החשוב בהם הינו התירוקסין, שנקרא גם T4 ההופך בתאי גוף לטרי יודוטירונין (T3) המשמש כהורמון הפעיל המוציא לפועל את השפעתה הביולוגית של הבלוטה.  בלוטת התריס, הנקראת גם בלוטת המגן, בעלת השפעה נרחבת על הגוף עקב יכולתה לשמור על קצב חילוף החומרים בגוף.

 

'שומרת על קצב'

בלוטת התריס מאזנת את קצב פעילותם של איברי הגוף באמצעות ההורמון T4, שכאמור הופך ל- T3 ומוציא לפועל את השפעתה באיברים השונים. בין האיברים המושפעים על ידי הבלוטה ניתן למנות את המח, הכבד, רקמת השומן, העצמות והלב. כאשר חלים שיבושים ברמת ההורמון T4, הם מתבטאים בהפרעה לפעילות התקינה מערכות הגוף במבוגרים וילדים כאחד. בתקופת הילדות, התפתחות הגוף והמח והקצב שלה מושפעים באופן משמעותי מהורמוני הבלוטה.

מהי תת פעילות של בלוטת התריס? הסבר

מהי פעילות יתר של פעילות התריס? פרטים

 

על קוצו של יוד 
בלוטת התריס הינה "המחסן" העיקרי של יוד בגוף ותלויה ביוד מהתזונה על מנת להפיק את T4. כאשר יותר מדי ובעיקר מעט מדי יוד קיים בתזונה, גדל הסיכון להגדלה בנפח של הבלוטה ותת פעילות שלה. חסר משמעותי של יוד בזמן ההריון עלול לגרום להפרעות בבלוטה אצל האם, לפגיעה בהתפתחות העובר ובמקרים קיצוניים ללקות שכלית או מוות טרום לידתי. אפילו מחסור יוד קל עד מתון בהיריון עלול להתבטא בהפחתה של יכולת הצאצא לבטא את מלוא מנת המשכל שלו.

עד כמה הפרעות בתפקוד בלוטת התריס נפוצות ?
רבים תוהים - האם בעיות בבלוטת התריס נפוצות בישראל? התשובה היא כן. על פי סקרי המרכז לבקרת מחלות של משרד הבריאות, מעל עשירית ממשתפי הסקרים בנושא זה בארץ דיווחו כי הם אובחנו עם הפרעה בבלוטת התריס ואף הומלץ להם להתחיל בטיפול תרופתי לבלוטת התריס ע"י רופא. לשם המחשת היקף בעיות בבלוטת התריס בישראל לעומת העולם המערבי, שיעור המאובחנים עם הפרעה בבלוטת התריס באירופה היה פחות משישה אחוזים ובארצות הברית פחות משלושה אחוזים נכון לתחילת העשור השני של המילניום.

 

פעילות ב"הילוך נמוך"
תת פעילות של בלוטת התריס (תת-תריסיות) מופיעה בכעשירית מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל ונפוצה יותר בנשים. במצב של תת פעילות בלוטת התריס מופרש פחות מדי T4 ולכן קצב מערכות הגוף יורד וחלק מהפעילות מתבצע ב"הילוך נמוך". במצב של תת פעילות של בלוטת התריס קצב הלב מוּאט, חילוף החומרים נעשה איטי, חלה עלייה במשקל והקושי להתמודד עם עודף משקל ושומנים בדם עולה.

 

פעילות ב"הילוך גבוה" 
פעילות יתר של בלוטת התריס, או בקיצור יתר-תריסיות, נפוצה פחות מתת-תריסיות, אך עשויה להתגלות מהר יותר. כאשר חווים יתר פעילות של בלוטת התריס תסמינים מסויימים מורגשים היטב ומאפשרים זיהוי מהיר יחסית. בזמן פעילות יתר, המתאפיינת בהפרשת יתר של T4, הבלוטה "מעבירה להילוך גבוה" מערכות רבות בגוף. כתוצאה מכך, קצב לב נעשה מהיר, חילוף חומרים מוּאץ, הרגישות לחום עולה ולעיתים מתרחשת ירידה במשקל.

קטנה, אך משמעותית ומושפעת מתזונה ! 
לבלוטת התריס השפעה עצומה על בריאותינו כאמור. למרות גודלה הקטן, היא מעורבת בתפקוד מערכות גופינו באופן יומיומי. הבלוטה תלויה ביוד לתפקודה, אך גם ברזל, סלניום ואבץ – כולם מינרלים אותם ניתן לצרוך בתבונה - קשורים לתפקוד תקין של הבלוטה. ויטמין D ו- ויטמין A, גם משפיעים על יכולת הבלוטה לתפקד. לכן, במצב של תת פעילות, תזונה נכונה יכולה לסייע ולעיתים אף למנוע אותו בטרם יתפתח. גם במצבי יתר פעילות תזונה נבונה חיונית לריפוי ולמניעה.

תסמינים נפוצים של חוסר איזון בלוטת תריס

 

לתאום
אבחון
bottom of page