top of page

איזון בלוטת התריס

 

מדוע איזון של בלוטת התריס חשוב כל כך ?

בלוטת התריס (הנקראת גם בלוטת התאירואיד או בלוטת המגן) היא בלוטה הורמונלית חשובה הממוקמת מתחת לפיקת הגרון בצוואר. בלוטת זו אחראית על ייצור ההורמונים תירוקסין (T4) וטריודותירונין (T3). הורמונים אלה מופרשים מבלוטת התריס למחזור הדם והכרחיים לתפקודם התקין של איברי הגוף, כולל הלב, המוח והשרירים. הורמונים אלו גם מאפשרים לגוף לנצל אנרגיה ולווסת את חום הגוף. לכן, כאשר בלוטת התריס אינה מאוזנת, חל שיבוש בהפרשת T3 ו- T4 ותפקוד האיברים ומערכות הגוף עלול להיפגע בצורה משמעותית.

מצבים בריאותיים המעורבים בחוסר איזון של בלוטת התריס

חוסר איזון של בלוטת התריס הינו מצב בלתי רצוי שלעיתים אינו מתגלה בקלות. קיימים מצבים בריאותיים שונים המובילים לשיבוש פעילות בלוטת התריס ויציאתה מאיזון, אך לא כולם מתבררים בבדיקות שגרתיות. מחלות המובילות לחוסר איזון בבלוטת התריס הינן תת פעילות של בלוטת התריס, יתר פעילות של בלוטת התריס, דלקת בבלוטת התריס, זפק וסרטן בלוטת התריס. יחד עם זאת, ייתכנו מצבים בהם תוצאות ראשוניות של בדיקות דם יימצאו בטווח התקין, למרות דיווח על תסמיני חוסר איזון בלוטת התריס. במצב כזה, ייתכן וביצוע בדיקות מקיפות יותר, ילמד על הפרעה או בעיה רפואית אחרת המפריעה לאיזון בבלוטת התריס.

הטיפול התרופתי בבעיות בבלוטת התריס

הטיפול המקובל בעולם הרפואה למצבי חוסר איזון של בלוטת התריס הינו מתן תחליף הורמונלי סינטתי. טיפול זה מוצע בד"כ לאחר שלרופא/ה המטפל/ת ו/או האנדקרינולג/ית מתברר כי ערכי ההורמון מגרה בלוטת התריס (Thyroid Stimulating Hormone – TSH) חרגו באופן משמעותי מהטווח התקין, כמו גם ערכי T3 ו- T4. לפעמים, בירור זה מתבצע יחד עם בדיקות נוספות, כגון בדיקה על קולית (אולטראסאונד) ובדיקת ניקור מחט עדין (Fine Needle Aspiration - FNA), לצורך זיהוי מתקדם של בעיות בבלוטת התריס. קיימים מקרים בהם מתבצעת בדיקת דם חוזרת על מנת להחליט על הצורך בהמשך הטיפול התרופתי או שינוי המינון. לרוב המטופלים הנוטלים טיפול תרופתי באופן קבוע, מומלץ לבצע בדיקות תקופתיות על מנת לבדוק האם האיזון נשמר, בדגש על נשים החפצות להיקלט להיריון וכאלה הנמצאות בשלבים הראשונים שלו.

איזון טבעי של בלוטת התריס

השגת איזון טבעי של בלוטת התריס מצריכה טיפול משולב העשוי להיות פשוט במהותו. למעשה, טיפול הולם בחוסר איזון בלוטת התריס אינו כולל רק נטילת תחליף הורמונלי להורמוני הבלוטה, אלא גם שינוי ותמיכה תזונתיים ובמידת הצורך פעילות גופנית במינון המתאים, הפגת מתחים, טיפול בסיבה הרפואית שהובילה לחוסר האיזון בבלוטת התריס וצמצום החשיפה לגורמים סביבתיים הקשורים בחוסר איזון בלוטת התריס. אבחון תזונת בלוטת התריס חיוני לצורך איזון טבעי של בלוטת התריס בכל שלבי החיים ובמקרים רבים עשוי אפילו למנוע אותו טרם התפתחותו. אפשר ומומלץ לשלב רפואה משלימה באבחון וטיפול במצבי חוסר איזון של בלוטת התריס או חשד לקיומם, בדגש על מציאת תזונה מתאימה.

האם כדאי לבצע אבחון תזונת בלוטת התריס במצבי חוסר איזון שלה ?

כן. אבחון נכון עשוי לגרום לטיפול להיות פשוט יותר ולקדם איזון טבעי של בלוטת התריס. קיימים מקרים בהם אנשים הסובלים מחוסר איזון בלוטת התריס, אינם מצליחים לזהות את הגורם האמיתי לכך. בהמשך, חלק מהטיפול המוצע להם כולל איסורי אכילה רבים שללא לצורך, מתוך כוונה לנסות ולהתמודד עם גורמים אפשריים מגוונים לחוסר איזון בלוטת התריס. כתוצאה מכך, המטופלים "עסוקים בנסות לכבות שריפות" במקום להתמקד ב"שורש הבעיה". לכן, כאשר חפצים לשפר משמעותית את הסיכויים להשיג איזון טבעי של בלוטת התריס, רצוי להתחיל בבירור פשוט האם ואיזה קשר קיים בין התזונה ומצבה של בלוטת התריס.

Rock Balancing
לתאום
אבחון
bottom of page