top of page

תנאי שימוש באתר

גולשות וגולשים נכבדים,

ברוכים הבאים לאתר של ד"ר יניב עובדיה. האתר מנוהל ומופעל בידי ד"ר יניב עובדיה ו/או צוות כותבים/עורכים/יועצים לניהול האתר ועומד לשימושכם בהתאם לתנאי שימוש אלו.

המידע הניתן באתר ובקישורים הנמצאים באתר, הינו בגדר מידע כללי המוגש כשירות לציבור בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לאבחון תזונת בלוטת התריס ו/או ייעוץ תזונת בלוטת התריס ו/או תחליף לאבחון ו/או לבדיקה ו/או לייעוץ אצל תזונאים-דיאטנים רפואיים או רופאים והוא אינו בגדר "אבחון תזונה רפואית", "חוות דעת בעניין תזונה רפואית", "המלצה לטיפול תזונתי רפואי", "ייעוץ תזונה רפואית", תחליף ל"טיפול בתזונה רפואית" וכיוצא בזה.

בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להזמין ביקור אצל רופאים מוסמכים, ולהיבדק.

 

בעצם השימוש באתר, המשתמש מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי ד"ר יניב עובדיה ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים של האתר.

אין להעתיק כל חלק שהוא מהחומר שבאתר אלא ברשות בכתב ומראש מד"ר יניב עובדיה.

 

כל הזכויות שמורות לד"ר יניב עובדיה תזונאי-דיאטן קליני מוסמך © 2022.

 

bottom of page